Gọi tư vấn : 02436 262 929
CSKH: và Hỗ trợ KT: 0988428188 - 0907839898

Chuyên bán buôn, bán lẻ hàng nội địa Nhật Bản

Địa chỉ: Số 98, Đường Bưởi, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 024.36262929 - 0906136638 - 0977467208

Dòng tủ lạnh Hitachi fx 6700

  12/12/2015

  Shop nội địa Nhật

 

 

Chân không lạnh
X series cao cấp [Pháp 6 cửa]
730 L 670 L 620 L 565 L 517 L
R-X7300F R-X6700F R-X6200F R-X5700F R-X5200F
Loại lạnh Trung
Gradient Brown (ZT)
Tinh thể nhân bản (X)
Tinh Champagne (XN)

Giá mở ★

Tinh thể nhân bản (X)
Gradient Brown (ZT)
Tinh Champagne (XN)

Giá mở ★

Gradient Brown (ZT)
Tinh thể nhân bản (X)
Tinh Champagne (XN)

Giá mở ★

Tinh thể nhân bản (X)
Gradient Brown (ZT)
Tinh Champagne (XN)

Giá mở ★

Gradient Brown (ZT)
Tinh thể nhân bản (X)
Tinh Champagne (XN)

Giá mở ★

Dễ dàng hướng dẫn của bạn Dễ dàng hướng dẫn của bạn Dễ dàng hướng dẫn của bạn Dễ dàng hướng dẫn của bạn Dễ dàng hướng dẫn của bạn
Tinh gương Tinh gương Tinh gương Tinh gương Tinh gương
300% 337% 344% 351% 361%
220 kWh /năm * 2 190 kWh /năm * 2 180 kWh /năm * 2 170 kWh /năm * 2 160 kWh /năm * 2
97/97 97/97 97/97 97/97 97/97
360/360 340/340 300/300 280W / 280W 280W / 280W
1.3 / 1.3 1.3 / 1.3 1.3 / 1.3 1.3 / 1.3 1.3 / 1.3
740 730 740 740 701
142 137 129 120 118
Lưu trữ chân không Lưu trữ chân không Lưu trữ chân không Lưu trữ chân không Lưu trữ chân không
Ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) Ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) Ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) Ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) Ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác)
Chuyển đổi nhiệt độ lạnh / băng Chuyển đổi nhiệt độ lạnh / băng Chuyển đổi nhiệt độ lạnh / băng Chuyển đổi nhiệt độ lạnh / băng Chuyển đổi nhiệt độ lạnh / băng
Kệ kính cường lực (1, 2 liên tiếp từ đầu) Kệ kính cường lực (1, 2 liên tiếp từ đầu) Kệ kính cường lực (1, 2 liên tiếp từ đầu) Kệ kính cường lực (1, 2 liên tiếp từ đầu) Kệ kính cường lực (1, 2 liên tiếp từ đầu)
Kệ height'm thay thế Kệ height'm thay thế Kệ height'm thay thế Kệ height'm thay thế Kệ height'm thay thế
Trường hợp trứng miễn phí Trường hợp trứng miễn phí Trường hợp trứng miễn phí Trường hợp trứng miễn phí Trường hợp trứng miễn phí
Đột ngột đóng băng Đột ngột đóng băng Đột ngột đóng băng Đột ngột đóng băng Đột ngột đóng băng
Trường hợp ba giai đoạn Trường hợp ba giai đoạn Trường hợp ba giai đoạn Trường hợp ba giai đoạn Trường hợp ba giai đoạn
Tự động băng và (Di với khay đá rửa được) Tự động băng và (Di với khay đá rửa được) Tự động băng và (Di với khay đá rửa được) Tự động băng và (Di với khay đá rửa được) Tự động băng và (Di với khay đá rửa được)
Tổng số các giấc ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) Tổng số các giấc ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) Tổng số các giấc ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) Tổng số các giấc ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) Tổng số các giấc ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác)
Cấu trúc mở Full / LED ánh sáng Oven Cấu trúc mở Full / LED ánh sáng Oven Cấu trúc mở Full / LED ánh sáng Oven Cấu trúc mở Full / LED ánh sáng Oven Cấu trúc mở Full / LED ánh sáng Oven
Frost tái chế làm mát (điều khiển đa-van) Frost tái chế làm mát (điều khiển đa-van) Frost tái chế làm mát (điều khiển đa-van) Frost tái chế làm mát (điều khiển đa-van) Frost tái chế làm mát (điều khiển đa-van)
Tinh cửa Tinh cửa Tinh cửa Tinh cửa Tinh cửa
Điện lạnh cửa khoang Điện lạnh cửa khoang Điện lạnh cửa khoang Điện lạnh cửa khoang Điện lạnh cửa khoang
Ngăn kéo điện (đóng băng ngăn khoang thấp hơn rau) Ngăn kéo điện (đóng băng ngăn khoang thấp hơn rau) Ngăn kéo điện (đóng băng ngăn khoang thấp hơn rau) Ngăn kéo điện (đóng băng ngăn khoang thấp hơn rau) Ngăn kéo điện (đóng băng ngăn khoang thấp hơn rau)
 * 4  * 4  * 4  * 4  * 4
Năm Năm Năm Bốn Bốn
14 14 14 14 14
Mười Mười Mười Mười Mười
- - - -
Khoảng 150 Khoảng 150 Khoảng 150 Khoảng 150 Khoảng 140
Sáu Sáu Năm Năm Năm
* 1
Dấu hiệu hiển thị màu sắc là một dấu hiệu cho thấy màu sắc của.
* 2
Ngăn đá đông lạnh trên (Tsusuta), nó là giá trị khi ướp lạnh phòng chân không được đo ở nhiệt độ băng chân không.
* 3
Depth trừ cho trang bìa tay cầm chân.
* 4
Freezer tầng trên khoang sẽ được đông lạnh (Tsusuta).
* 5
Bạn đặt nhiệt độ tủ lạnh ngăn để "mạnh mẽ". So với các hoạt động đóng băng thông thường, tiêu thụ điện năng sẽ được nhiều khoảng 20%.
* 6
Số lượng lưu trữ băng là khi bạn reo băng trong trường hợp căn hộ.
* 7
Lạnh ngăn, Tủ đông, lạnh ngăn trên và dưới, và được mở lâu hơn khoảng 1 phút một ngăn rau quả, sẽ được công bố tại nhấp nháy và âm thanh báo động của màn hình hiển thị bề mặt cửa và hoạt động đơn vị (lớn hơn, tiêu chuẩn-mute).
Của hàng hóa bán mở không áp đặt một mức giá bán lẻ đề xuất.
Màu sắc và hoa văn của các loại hàng hóa, và trên màn hình, chẳng hạn như bằng góc và nguồn ánh sáng xuất hiện khác nhau. Các bề mặt cánh cửa và mặt của hàng hóa là những màu sắc khác nhau. Distortion vào sản xuất sẽ xảy ra ở bề mặt cửa.

Đóng góp ý kiến

Lên đầu trang