HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT HITACHI

*CHẾ ĐỘ GIẶT THƯỜNG,TỰ ĐỘNG

Bc1; Cho quần áo vào lồng giặt,đóng cửa lồng giặt

Bc2 : Cho bột giặt,nước tẩy,xả vải vào

Bc3: Bấm BẬT NGUỒN 

Bc4: Bấm BẮT ĐẦU GIẶT

Máy sẽ tự động cân quần áo ,lượng nước, thời gian gặt .Khi hết lượng thòi gian giặt ,máy sẽ đổ nhạc báo giặt đã xong

*CHẾ ĐỘ GIẶT VÀ SẤY

Bc1; Cho quần áo vào lồng giặt,đóng cửa lồng giặt

Bc2 : Cho bột giặt,nước tẩy,xả vải vào

Bc3:Bấm BẬT NGUỒN

Bc4; Bấm GIẶT VÀ SẤY KHÔ

Bc 5; Bấm BẮT ĐẦU GIẶT

 Máy sẽ tự động cân quần áo ,lượng nước, thời gian gặt,thời gian sấy .Khi hết lượng thời gian giặt ,máy sẽ đổ nhạc báo giặt đã xong

*CHẾ ĐỘ SẤY

Bc1; Cho quần áo vào lồng giặt,đóng cửa lồng giặt

Bc2:Bấm BẬT NGUỒN

Bc3; Bấm  SẤY KHÔ

Bc 4; Bấm BẮT ĐẦU GIẶT

 Máy sẽ tự động cân quần áo,thời gian sấy .Khi hết lượng thời gian SẤY ,máy sẽ đổ nhạc báo SẤY  đã xong

***Muốn chỉ vắt thì chỉ cần bấm VẮT sau đó bấm BẮT ĐẦU GIẶT.Máy sẽ hiện thời gian bao nhiêu phút ..khi hết thời gian máy thông báo nhạc kết thúc chế độ

Scroll

Sản phẩm này đã hết hàng!

x

Thêm vào giỏ hàng thành công

x

Chức này cần phải cài thêm App Wishlist

x
02436262929