HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG HITACHI MRO-RS8 2016

Cài đặt các chế độ tự động:

CHẾ ĐỘ BÌNH THƯỜNG:

Bước 1: Mở cửa đưa đồ ăn vào khay

Bước 2: Ấn liên tiếp phím số 87 và sau ấn 89 và 90 để lên xuống đến chế độ mong muốn.(từ 2 đến 65)

Bước 3: để điều chỉnh nhiệt độ nướng ấn 78 và 79 ( cao, trung bình, thấp)

Bước 4: Sau khi chọn được chế độ phù hợp và nhiệt thích hợp thì ấn 91 Bắt đầu (phím tròn to nhất)

CHẾ ĐỘ ÍT ĐỒ ĂN:

Bước 1: Mở cửa đưa đồ ăn vào khay

Bước 2: Ấn liên tiếp phím số 88 và sau ấn 89 và 90 để lên xuống đến chế độ mong muốn.(từ 2 đến 65)

Bước 3: để điều chỉnh nhiệt độ nướng ấn 78 và 79 ( cao, trung bình, thấp)

Bước 4: Sau khi chọn được chế độ phù hợp và nhiệt thích hợp thì ấn 91 Bắt đầu (phím tròn to nhất)

CHẾ ĐỘ VỆ SINH LÒ NƯỚNG VÀ KHỬ MÙI:

Bước 1: Mở cửa (sau đóng lại) để khởi động

Bước 2: Ấn liên tiếp phím số 92 để chọn chế độ phù hợp từ 76 đến 77 hoặc ấn phím 56 và sau ấn 89 và  90 để lên xuống đến chế độ mong muốn.

Bước 3: Chọn chế độ 76 nếu muốn làm sạch lò nướng, hoặc 77 nếu muốn khử mùi

Bước 4: Sau khi chọn được chế độ phù hợp ấn Bắt đầu (phím tròn to nhất)

CÁC CHẾ ĐỘ VI SÓNG VÀ NƯỚNG CẦN CÀI ĐẶT THỜI GIAN:

CHẾ ĐỘ VI SÓNG

Bước 1: Mở cửa đưa đồ ăn vào khay

Bước 2: Ấn phím số 83 để chọn các chế độ vi sóng đã hẹn sẵn thời gian 8 phút, 6 phút, 4 phút, 2 phút, 1 phút.

Bước 3: Nếu muốn hẹn thời gian dài hơn hoặc theo mong muốn thì ấn liên tiếp phím 83 khi nào thời gian về 0 thì ấn phím 84 để cộng thêm 10 phút, 85 để + 1 phút, phím 86 để cộng 10 giây.

Bước 4: nếu muốn  điều chỉnh nhiệt độ nướng ấn 78 và 79 ( cao, trung bình, thấp)

Bước 5: Sau khi chọn được chế độ phù hợp và nhiệt thích hợp thì ấn 91 Bắt đầu (phím tròn to nhất)

CHẾ ĐỘ NƯỚNG

Bước 1: Mở cửa đưa đồ ăn vào khay

Bước 2: Ấn phím số 82 để chọn các chế độ nướng đã hẹn sẵn nhiệt độ tối đa 160 độ, để điều chỉnh nhiệt độ nướng ấn 78 và 79

Bước 3: ấn phím 84 để cộng thêm 10 phút, 85 để + 1 phút, phím 86 để cộng 10 giây.

Bước 4: Sau khi chọn được chế độ phù hợp và nhiệt thích hợp thì ấn 91 Bắt đầu (phím tròn to nhất)

CHẾ ĐỘ NƯỚNG BÁNH

Bước 1: Mở cửa đưa bánh vào khay

Bước 2: Ấn phím số 61 để chọn các chế độ nướng bánh để điều chỉnh nhiệt độ nướng ấn 78 và 79

Bước 3: ấn phím 84 để cộng thêm 10 phút, 85 để + 1 phút, phím 86 để cộng 10 giây.

Bước 4: Sau khi chọn được thời gian phù hợp và nhiệt thích hợp, thì ấn 91 Bắt đầu (phím tròn to nhất)

Tham khảo sản phẩm tương tự MỚI NHẤT: Lò vi sóng Hitachi MRO-S8Z-R

Scroll

Sản phẩm này đã hết hàng!

x

Thêm vào giỏ hàng thành công

x
Hotline Zalo Chat